5 เทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญนะ ทำให้เรามีโอกาสดี ๆ ในชีวิตมากมาย เช่น ได้ทุนการศึกษา ได้งานดี ๆ หรือมีโอกาสเลือกงานมากขึ้น
ทำไงดีถึงจะเก่งอังกฤษ..เรามีเทคนิคนำเสนอ ลองเอาไปใช้กันดู

technic

1. มีทัศคติที่ดีกับภาษาอังกฤษ หรือรักภาษาอังกฤษ ความรู้สึกดี ๆกับภาษาอังกฤษทำให้เราอยากพัฒนาภาษาของตัวเองอย่างต่อเนื่องและลองตั้งเป้าหมายของตัวเองว่า “ฉันต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้”
2. ฟังบ่อย ๆ ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเรา ต้องฟังบ่อย ๆจะทำให้เราจับค่าพูดสำเนียง และจะเข้าใจโดยไม่ต้องแปลเลย ฟังมาก ๆทำให้เรารู้จักเอาคำพูดต่าง ๆ เอาประโยคและการออกเสียงมาใช้กับการพูดของเราฟังบ่อย ๆ นะคะ
3. อ่านบ่อย ๆ เริ่มจากอ่านเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราชอบหรืออ่านเรื่องง่าย ๆ ก่อน อ่านไปเรื่อย ๆจะทำให้เราคุ้นเคย เป็นการสะสมคำศัพท์ รูปแบบการเขียน ความรู้อื่น ๆอีกมากมาย
4. พยามยามนำภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวันคือหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เช่นขับรถฟังข่าวหรือรายการวิทยุเป็นภาษาอังกฤษ ดูรายการทีวี หรือ Clip ต่าง ๆที่เราสนใจเป็นภาษาอังกฤษ เราจะค่อย ๆ ชินไปเองและภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา
5. ต้องมีวินัย มีความสม่ำเสมอ กับการฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองอย่าเบื่อเสียก่อนเราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้..เพราะตรงนั้นจะเป็นมีโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตเรามากมายเห็นได้ชัด ๆตอนสมัครงาน เรามีโอกาสเลือกงานมากขึ้นหรือไม่ต้องจำเจกับงานที่ทำเพราะเราสามารถไปสมัครงานใหม่ได้ไม่ยาก
สนใจเรียนภาษาอังกฤษ

Tel : 081 104 2008
Line : upgradesalaya