เตรียมตัวสอบเข้า MUIDS

MUIDHomeSlide

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University international Demonstration Schools หรือ MUIDS)

MUIDS ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น การเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งความรู้ การลงมือปฏิบัติและการทำโครงการจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และสร้างจิตใจที่พร้อมพัฒนาโลกของเราต่อไป

MUIDS เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และเปิดเรียนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 ในปีแรกรับนักเรียนเข้าเรียน Grade 10
การเรียนการสอนเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระบบอเมริกันเปิดสอนตั้งแต่ Grade 10 – 11 – 12 (ม.4-ม.6) MUIDS ได้รับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การศึกษาของ อเมริกา ชื่อ Western Association of Schools and College (WASC) ดูรายละเอียดโรงเรียนจาก www.muids.mahidol.ac.th สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อที่ MUIDS จะต้องมีทดสอบภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (2016)
จำนวนนักเรียนที่รับ 220 คน

ตารางรับสมัครนักเรียน

MUIDS_schedule_20171210
ข้อมูลจาก http://www.muids.mahidol.ac.th
ตารางสอบ
วันที่ 1 วันเสาร์
9.00 – 11.30 ภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) Listening, Structure, Reading
13.00-14.30 MUIDS Writing Examination เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 200 – 250 คำ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 2 วันอาทิตย์
Map Test คณิตศาสตร์ + ภาษาอังกฤษ ประมาณ 45 นาที่
สอบสัมภาษณ์

ค่าสมัครสอบ 5,000 บาท


สาขาปิ่นเกล้า
muids dec 2017
ดาวน์โหลด ตารางเรียนสาขาปิ่นเกล้า

เบอร์โทรสาขาปิ่นเกล้า: 02 884 8484,094-2545-999