เตรียมตัวสอบเข้า MUIC

MUIC-TOEFL-COURSE

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC หรือ มหิดลอินเตอร์ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี
MUIC เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง

ตารางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562-2563

timetable_muic_2019

วิชาที่ใช้สำหรับสอบที่ MUIC และตารางสำหรับสอบคัดเลือกนักศึกษามีดังนี้
09:00 – 11:30     TOEFL MUIC หรือ TOEFL Paper bared
13:00 – 14.00     Writing
14:30 – 16:30     Mathematics

สอบเข้ามหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC ยากจริงหรือ….. !
มาพบกับเราที่ UpGrade ทั้งสาขาศาลายา และ สาขาปิ่นเกล้า   ลำดับแรกมาทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อดูพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเอง พร้อมฟังคำแนะนำจาก UpGrade Counselor (อดีตผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอดีต Head of Admission ของ MUIC)

น้อง ๆ ที่ ต้องการเรียนต่อที่ MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ ต้องเตรียมความพร้อมทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน

หลักสูตรติวเข้า MUIC ของ UpGrade จัดเนื้อหาให้ครอบคลุมในการสอบเข้าของมหิดลอินเตอร์ ได้แก่

  • MUIC TOEFL หรือ ITP TOEFL เนื้อหาประกอบด้วย Listening + Structure(ไวยกรณ์) + Reading น้องจะได้ทดลองทำข้อสอบ พร้อมทั้งฝึกฟังคำสั่งในห้องสอบเสมือนการสอบจริง
  • Writingการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของ MUIC ให้ความสำคัญกับ Writing มาก น้อง ๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวเขียนเรียงความด้วยความมั่นใจ UpGrade สอนทั้ง ไวยกรณ์ การเขียนประโยค คำเชื่อม การเขียน Paragraph โครงสร้างของากรเขียนเรียงความ พร้อมทั้งทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง
  • Mathematics จัดเนื้อหาการสอบติวให้ครอบคลุม ได้แก่ คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย ผสมคณิตศาสตร์ ภายในของ MUIC ทั้ง Refresher และ Intensive Mathematics
  • Interview Preparation การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ น้อง ๆ สามารถเลือกเรียน Interview Prep เพื่อความมั่นใจในการสอบ วิชานี้ประกอบไปด้วย Speaking + Listening ลักษณะการเรียนเป็นแบบ Two – Way Communication น้อง ๆ จะได้ฝึกพูด ฟัง โต้ตอบคำถามต่าง ๆ โดยเฉพาะคำถามที่พบบ่อย ๆ เทคนิคการตอบคำถามให้อาจารย์ประทับใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพน้อง ๆ ที่สนใจเรียนที่ UpGrade ต้องทำ Pre-test ก่อน เพื่อดูพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน และถ้าพื้นฐานยังไม่พร้อมที่จะเรียน TOEFL หรือ Writing ทาง Counselor จะให้คำแนะนำ และจัดแผนการเรียนให้ UpGrade จัดสอนหลักสูตร ติวเข้า MUIC, MUIC TOEFL, Writing, Mathematics และ Interview Preparation ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
ตารางติวสอบเข้า MUIC สาขาปิ่นเกล้า
muic-2017-02
เบอร์โทรสาขาปิ่นเกล้า:02 884 8484,094-2545-999