มารู้จักมหิดลอินเตอร์ (ตอนที่ 3: วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก)

UpGrade จะมาคุยรายละเอียดวิชาที่ใช้สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่มหิดลอินเตอร์ วิชาที่ใช้สอบคือ
  1. TOEFL ITP หรือ TOEFL MUIC
  2. Writing
  3. Mathematics

Toefl label_0
สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อสาขา Entertainment Media Production และ Communication Design ต้องสอบวิชาเฉพาะด้วย

คราวนี้มาลองรายละเอียดของแต่ละวิชาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1. TOEFL
มหิดลอินเตอร์ใช้ข้อมูล TOEFL ITP หรือ TOEFL Paper Based ที่ใช้สอบกันก่อนยุค Internet เฟื่องฟูนั่นเอง ข้อสอบมี 3 Section ใช้เวลาทำประมาณสองชั่วโมงครึ่ง

Section 1 : Listening ใช้เวลา 30 – 35 นาที มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ แบ่งเป็น 3 part

Part A Part BPart C
ข้อ 1- 30 part นี้จะเป็นการสนทนาสั้นๆ ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง คำถามที่ใช้ ได้แก่
What does the man mean?
What does the woman imply?
ตั้งแต่ข้อ 31 – 38 เป็นต้น หรือ ข้อ 40 จะเป็นการสนทนาที่ยาวขึ้น
ข้อ 39 หรือข้อ 40 ถึงข้อ 50 Part สุดท้ายจะเป็นการบรรยายยาวๆ เช่น Orientation New Students, พยากรณ์อากาศ หรือการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง3

Section 2 : Structure and Written Expression ใช้เวลานานประมาณ 25 นาทีข้อสอบมี 40 ข้อ
- Structure 15 ข้อ
- Written Expression 25 ข้อ

Section 3 : Reading Comprehension ใช้เวลา 55 นาที ข้อสอบ 50 ข้อ มี passages ให้อ่านประมาณ 5 เรื่อง


writing_exam
2. Writing
วิชานี้คือการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั่นเอง จะมีหัวข้อการเขียนเรียงความมาให้ 3 topics เพื่อให้นักเรียนเลือกเขียนเรียงความ…..ใช้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง .เขียนยังไง…..มาติดตามที่ UpGrade สิคะ


3.Mathematics
maths-291x300ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื้อหาของข้อมูลจะเป็นคณิตศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 นั่นเอง
มีคำถามมากมายถามว่า “การสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ยากไหม?” คำตอบคือ ถ้าไม่เตรียมตัวสอบ ยากแน่นอน นักเรียนต้องเตรียมตัวด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียนเรียงความ รวมทั้ง Speaking เพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับตอนสอบสัมภาษณ์ และขณะเดียวกัน คณิตศาสตร์ ก็มีความสำคัญเหมือนกัน ดังนั้นนักเรียนที่สนใจสอบเข้า มหิดลอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวค่ะ

สนใจมาเตรียมความพร้อมกับ UpGrade สิค่ะ