มารู้จักมหิดลอินเตอร์ ตอนที่ 2: สมัครเข้าเรียน

UpGrade (UpGrade Academic Center) จะมาเล่าเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนมหิดลอินเตอร์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง……..มีไม่เยอะคะ

ผู้สมัครต้องการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ถ้าเป็น GED นักเรียนต้องสอบผ่าน 5 วิชา ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และ มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 2800 คะแนน

IGCSE นักเรียนต้องมีผลสอบอย่างน้อย 5 วิชาและแต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C ที่นี้มาดูสิว่ามีข้อยกเว้นอะไรพิเศษหรือเปล่า ผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษที่เป็น International Standard Test ได้แก่

มีผลสอบ IELTS (Academic band ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป หรือมีคะแนน TOEFL (iBT) ตั้งแต่ 79 ขึ้นไป หรือ มีคะแนน SAT 1 (Critical Reading and Writing ตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป

นักเรียนที่มีผลสอบถึงเกณฑ์ตามที่กล่าวไปแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL ITP หรือที่เรียกว่า TOEFL MUIC

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหิดลอินเตอร์ ต้องสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
1. TOEFL ITP หรือ TOEFL MUIC
2. Writing
3. Mathematics
4. วิชาเฉพาะของสาขา สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนสาขา Entertainment Media Production และ Communication Design

สำหรับผู้สมัครที่มีผลสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL (iBT) 79 ขึ้นไป หรือ SAT 1 1100 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบวิชา TOEFL
เมื่อสอบข้อเขียนแล้วจะมีการประกาศผลสอบ เป็นแบ่ง 2 กลุ่ม คือ
1. สัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน MUIC
2. สัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน PC

char_blog2

รายละเอียด
ค่าสมัคร
1. ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้
    2,000 บาท
2. ผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ

  • IELTS 6.0 ขึ้นไป
  • TOEFL (iBT) 79 ขึ้นไป
  • SAT 1 1100 ขึ้นไป
1,200 บาท
[message type="info"]เวลาน้องๆ ไปสมัครสอบ เตรียมเอกสารให้ครบนะคะ พยายามไปสมัครวันแรกๆ เลยค่ะ จะได้ไม่ต้องคอยนาน….
ต้องการคำปรึกษามาที่ UpGrade Academic Center คะ
ขอให้น้องๆ โชคดีคะ…………[/message] จัดทำโดย UpGrade Academic Center