ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Task 1

ข้อสอบ Writing ของ IELTS มี 2 ข้อ

IELTS Task 1

ข้อที่ 1 เป็นเขียนบรรยายภาพ Process การทำงาน หรือพวก Diagram ต่าง ๆ ประมาณ 150 คำ ข้อสอบเป็นการเขียนเรียงความ และนี้คือตัวอย่าง Writing Task 1 ที่เขียนโดยนักเรียนของเรา

IELTS