น้องเจน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

student_20160925_01
มาเรียน IELTS ที่ UpGradeศาลายาค่ะ  ตอนแรกจะเรียนแค่ 10 ชั่วโมง…. แต่เรียนแล้วรู้ถึงคุณภาพเลยค่ะ  จึงตัดสินใจเรียนเดี่ยว  30 ชั่วโมงเลยค่ะ  อาจารย์สอนดีค่ะ ชอบตรงมีคำศัพท์ใหม่ๆ  หรือ Synonym  และวิธีการใช้มาให้เราเพิ่มเติมเสมอซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ  อาจารย์ตอบคำถามได้ตรงประเด็นเข้าใจง่าย  ที่สำคัญอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนดีมากๆ