พิชิต IELTS WRITING 7.00

การเขียนwritingที่ดี ควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. Grammar-rules ; หมายถึง Grammar for writing หรือเจาะตรงเวลาฝืกก็คือ
Se​ntence corrections นั่นเอง เพราะเมื่อทำไปด้วยความชำนาญที่เพิ่มขึ้น ย่อมช่วยให้error ( หรือตัวแดง ) น้อยลงครับ !

2. Writing Structures หมายถึงตัวอย่างหลักๆคือ descriptive,
compare & contrast, problem & solution,
opinion ………..etc.,

3. Vocabulary ซึ่งขื้นอยู่กับว่าเป้าหมายคืออะไร อย่างเช่น ถ้าไปสอบ IELTS ก็ควรจะใช้คำศัพท์เฉพาะของเขา นำมาฝืกเขียน โอกาสที่จะจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ก็มีมากขึ้น แถมยังเอาไปใช้ประโยชน์กับ part อื่นๆในการทำข้อสอบได้อีกด้วยครับ

image1

สำหรับสถาบัน UpGrade สาขาปิ่นเกล้า วิชา IELTS WRITING มีการนำเทคนิคความน่าจะเป็นมาใช้ในการสอน กล่าวคือ มีการคำนวณควานน่าจะเป็นของ topics ที่จะออกข้อสอบ โดยใช้ Linear Regression Analysis วิเคราะห์ข้อสอบ ทำให้สามารถเลือกกลุ่มคำศัพท์เพื่อฝึกเขียนได้แม่นยำขึ้นด้วยครับ !

สนใจเรียน IELTS WRITING แนวใหม่ !!!!!! ลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ

upGrade สาขา ปิ่นเกล้า
02-8848484
094 – 2545 – 999

Line ID … upgradepinklao