ทำไมต้องเรียนวิชาคณิตศาลตร์ ???

เรียนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร ไม่เห็นมีประโยชน์เลย ลองอ่านบทความนี้สิคะ แล้วจะเปลี่ยนความคิด

ในชีวิตประจำวันของคนในทุกระดับ ทุกอาชีพ ทุกคนต้องใช้คณิตศาสตร์และเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่เสมอ จนบางครั้งอาจจะนึกไม่ถึง อาทิเช่น การกะระยะทาง การดูเวลา การซื้อขาย การชั่ง การตวง การวัด การติดต่อสื่อสาร การกำหนดรายรับรายจ่ายในครอบครัว หรือแม้แต่การเล่นกีฬา เป็นต้น
unnamed

นอกจากนี้แล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือช่วยปลูกฝังและอบรมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ และ ความสามารถทางสมอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ นิสัย เจตคติที่ดี เช่น ความเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย สามารถตั้งคำถามได้อย่างชาญฉลาด ความเป็นผู้มีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบและชัดเจน สามารถนำเสนอความคิดได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งมีนิสัยละเอียด สุขุมรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาได้ หรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจ ผู้เป็นนักธุรกิจต้องใช้ความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์ช่วยคิดคำนวณผลิตผล คิดต้นทุนกำไร และการใช้การพยากรณ์แนวโน้มของการตลาด การกำหนดเวลา การกำหนดราคาขาย การคาดการณ์กำไร เป็นต้น

ดังนั้นลรุปได้ว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ จึงเป็นสิ่งจำเป็น มีประโยชน์ต่อการนำความรู้ หลักการที่ได้เรียนมาไปใช้เพื่อการดำรงชีวิตต่อไป

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ UpGrade ช่วยคุณได้

www.upgradebkk.com
Line Id ..upgradepinklao