เลือกเรียนอินเตอร์อย่างไรให้ถูกใจเรา

ยุคนี้ใครๆก็เรียนอินเตอร์ เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก การค้าขายระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย การติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เกิดขึ้นเป็นทวีคูณ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสารกับชาติต่างๆ ดังนั้นใครภาษาดี พูดได้หลายภาษาย่อมเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรต่างๆ

ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและดูเหมือนจะกลายเป็นภาษาพื้นฐานที่ต้อง พูด อ่าน เขียนได้ การเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอินเตอร์จึงเหมือนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษและวิชาการไปพร้อมๆกัน
blog_20160218
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติกันอย่างแพร่หลาย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ผู้เรียนจะเลือกเรียนอย่างไรให้ถูกใจและเหมาะสมกับตัวเอง เรามาลองพิจารณาดูสิค่ะว่า…….เลือกเรียนอินเตอร์อย่างไรให้ถูกใจเรา

  1. ถามตัวเองก่อน ว่าเราชอบอะไร อยากทำอาชีพอะไร และต้องเรียนอะไร ถึงจะทำให้เราไปถึงอาชีพในฝันได้ ตรงนี้สำคัญ….และอาจต้องใช้เวลาเพราะผู้ใหญ่หลายๆคนเรียนจบ ทำงานแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบงานที่ทำอยู่หรือเปล่า
  2. หลักสูตร : สำคัญมากๆ อย่าดูแต่สถาบัน ดูหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยค่ะ สถาบันหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรเดียวกัน แต่รายละเอียดของวิชาในหลักสูตรนั้นไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง หลักสูตรนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ของแต่ละสถาบันก็จะแตกต่างกัน วิชาบังคับพื้นฐาน(General Education) วิชาแทนของสาขา(Core Courses) วิชาเลือกของสาขาวิชาที่ต้องการเรียน การเลือกเรียนต้องพิจารณาหลักสูตรรายวิชา ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
  3. คุณสมบัติของผู้เข้าเข้าเรียน หรือ Admission Requirement บางสถาบันกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนไว้ไม่สูง หรือบางแห่งไม่กำหนดก็มี เอ….อย่างนี้จะเรียน จะสอนเป็นภาษาอังกฤษกันได้หรือเปล่า บางสถาบันมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มี บางสถาบันกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนให้สูงเหมาะสมกับการเรียนเป็นอินเตอร์จริงๆ ถ้าเปิดมาหลาย ๆปี ยิ่งดูดีเพราะขนาด Admission Requirement สูงยังมีนักเรียนไปสมัครเรียนเยอะ แสดงว่าหลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง
  4. นักศึกษาและบัณฑิตที่จบไปแล้ว ถ้ามีโอกาสเข้าไปสัมผัสในสถาบันดูว่า นักศึกษาที่เรียนอยู่ เขาใช้ภาษาอังกฤษกันบ้างรึเปล่า มีกิจกรรมอะไรกันบ้าง การเรียนการสอนของสถาบันเป็นอย่างไรบ้าง บัณฑิตที่จบไปแล้วมีงานทำดี มีสมาคมชมรมศิษย์เก่าหรือเปล่า
  5. ความร่วมมือระหว่างสถาบันในต่างประเทศ การที่สถาบันที่เราต้องการจะเรียนต่อมีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ ทำให้เรามีโอกาสไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือไปฝึกงานในต่างประเทศ หรือทำให้เรามีโอกาสเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนร่วมกับเราในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราควรหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เลือกเรียนต่อของเราอีกหลายอย่าง เช่น อาจารย์ของสถาบัน,ค่าเล่าเรียน,สถานที่ตั้งของสถาบัน เป็นต้น จะเลือกเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ การเตรียมตัวเรียนต่ออินเตอร์เป็นเรื่องสำคัญ ภาษาอังกฤษต้องดี ควรเตรียมตัวและวางแผนให้ดี เช่น ติวภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ติว Writing เพื่อสอบเข้าอินเตอร์ เป็นต้น

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต และปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา ความเสี่ยงของการลงทุนด้านการศึกษาคือ…..ไม่ได้ดั่งใจของผู้เรียน อย่างไรก็ตามบทความนี้คงมีประโยชน์กับนักเรียนในการพิจารณาเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคไทย หรือ International Program…….