เทคนิคพิชิต TOEFL MUIC / ITP

การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC ใช้ข้อสอบ TOEFL ITP นักเรียนหรือโรงเรียนติวต่างๆ มักเรียกว่า TOEFL MUIC เป็นข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำโดย ETS บางทีเรียกว่า TOEFL Paper Based เทคนิคพิชิตข้อสอบนี้ อยู่ที่ความตั้งใจจริงของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

toefl_blog

1. ทำความรู้จัก TOEFL ITP/MUIC
ข้อสอบมี 3 Section ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ข้อสอบประกอบด้วย

Section 1 Listening มี 50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 parts
Part A : มี 30 ข้อ เป็นการพูดคุยโต้ตอบระหว่างชายหญิงสั้นๆ ส่วนนี้จัดว่าง่ายสุดของข้อสอบ TOEFL ITP คำถามที่ได้ยินบ่อๆ คือ What does the man mean?, What does the woman imply?
Part B : มีประมาณ 10 ข้อ เป็นการพูดโต้ตอบที่ยาวขึ้น
Part C : มีประมาณ 10 ข้อ ลักษณะเป็นการอธิบาย หรือบรรยายเรื่องต่างๆ เช่น พยากรณ์อากาศ Orientation นักศึกษา หรือ บรรยายวิชาใดวิชาหนึ่งในชั้นเรียน
เทคนิคการทำ Listening ให้ได้คะแนนดี นักเรียนต้องมีสมาธิกับการฟังมากๆ ตาต้องไว พยายามอ่านคำตอบให้เสร็จก่อนคำถามจะดังขึ้น
ถ้าพลาดทำไม่ทันข้อไหน ต้องทำใจปล่อยไป อย่ากังวลใจ พยายามตั้งสติ มีสมาธิ อ่านคำตอบและฟังคำถามข้อต่อไป. Listening ต้องฝึกทำบ่อยๆ ค่ะ ข้อ 1 – ข้อ 30 เป็น Listening ที่ทำคะแนนได้ไม่ยาก….พยายามทำ 30 ให้ได้มากที่สุด

Section 2 Structure and Written Expression ข้อสอบมี 40 ข้อ ใช้เวลา 25 นาที ข้อสอบมี 2 ส่วน
- Structure 15 ข้อ
- Written Expression หรือ Errors 25 ข้อ นักเรียนควรฝึกทำข้อสอบและจับเวลา เพื่อทำให้เสร็จทันเวลา เมื่อนักเรียนฝึกทำข้อสอบต้องเข้าใจว่า
ทำไมข้อนี้จึงถูก ถูกเพราะอะไร เป็นกฎเกณฑ์เรื่องอะไร การฝึกแบบนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจไวยากรณ์มากขึ้น

Section 3 Reading ข้อสอบมี 50 ข้อ ใช้เวลา 55 นาที Reading เป็นส่วนที่ใช้เวลานานที่สุด มีทั้งหมด 5 เรื่องที่นักเรียนต้องอ่าน พยายามอ่านคำถามก่อน เพื่อทำให้เรารู้ว่าเข้าต้องการถามอะไร ทำให้เราหาคำตอบให้เร็วขึ้น นักเรียนมักทำข้อสอบไม่ทัน ควรฝึกทำข้อสอบและจับเวลาบ่อยๆ เพื่อทำให้ เกิดความคุ้นเคย กับข้อสอบ และสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาทำข้อสอบจริงได้ทันเวลา

2. เตรียมตัวไปสอบ
นักเรียนต้องหาหนังสือมาอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน อ่านและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะไปเรียนพิเศษ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ที่มีเปิดสอนอยู่ นักเรียนควรวางแผน เตรียมสอบ และให้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควร บางคนอาจจะใช้เวลา 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเอง

3. ทดลองทำข้อสอบ TOEFL ITP
นักเรียนควรทดลองทำข้อสอบโดยจับเวลาให้เหมือนกับการสอบจริง ข้อสอบหาได้จาก Internet หรือไปทดสอบตามโรงเรียนติวต่างๆ เพื่อทราบพื้นฐานภาษาของตนเอง และวางแผนเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

4. Practice, Practice
ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ ค่ะ ฝึกและฝึก เพื่อทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ ขยันและขยันค่ะ

5. Relax
ผ่อนคลาย อย่าเครียดหรือกังวลกับการสอบมากเกินไป แบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง ทำจิตใจ ให้สบาย

6. เตรียมตัวพร้อมสำหรับการไปสอบ
ดูสถานที่สอบให้เรียบร้อย เตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ ยางลบให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เช้าวันสอบ ควรทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่ทานจนอิ่มมากเกินไป ควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลา และเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย ที่สำคัญเราต้องอารมณ์ดี มั่นใจว่าเราทำได้…ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งปิดมือถือให้เรียบร้อย รวมทั้งระบบปลุกเตือนต่างๆ